Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Środki finansowe na wzrost wynagrodzeń na II półrocze 2008r.

20.06.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w przedstawionych propozycjach na II półrocze 2008r. do umów w rodzaju: leczenie szpitalne, nie znajdują się kwoty przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w roku 2008.

Kwoty te zostaną doliczone do aneksów w takiej samej wysokości jak w planach rzeczowo-finansowych na I półrocze 2008r.