Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenia świadczeń udzielonych osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

23 czerwiec 2008

W nawiązaniu do informacji przekazanych na spotkaniu w dniu 17.06.2008r. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku rozliczania świadczeń udzielonych poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w odrębnym trybie - poza limitem zawartych umów - w oparciu o zarządzenie nr 18/2008/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 marca 2008r.

W związku z tym wszyscy Świadczeniodawcy proszeni są o wykazanie w sprawozdawczości świadczeń, które wg ich wiedzy udzielone zostały uczestnikom zdarzeń komunikacyjnych (nie dotyczy to pacjentów uczestniczących w innych rodzajach wypadków). Wymaga to odpowiedniego zaznaczenia tych świadczeń w sprawozdaniu symbolem „Z” zgodnie ze szczegółowymi komunikatami sprawozdawczymi XML określonymi w Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 111/2007/DI z dnia 18.12.2007r. oraz nr 6/2008/DI z dnia 25.01.2008r.

Świadczeniodawcy, którzy otrzymali raport z weryfikacji świadczeń za styczeń 2008r. proszeni są o dotrzymanie do 30.06.2008r. terminu wykonania następujących zadań:

  • zwrotnego odesłania jednego egzemplarza raportu z potwierdzeniem, czy wytypowane przez Oddział świadczenia do rozliczenia z tytułu OC znajdują potwierdzenie w dokumentacji medycznej;
  • skorygowania sprawozdań z wykonanych świadczeń, a rozliczonych w ramach limitu umowy, poprzez ich usunięcie i ponowne wprowadzenie ze znacznikiem „Z”;
  • przesłanie wniosków o rozliczenie kosztów świadczeń udzielonych osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a leczonych w  Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć wg projektów załączonych wzorów druków. Wzory te mogą ulec zmianie z powodu konieczności dostosowania ich do wdrażanego systemu informatycznego, nie mniej  pozwolą na zgromadzenie odpowiednich danych.

W załączeniu prezentacja zawierająca informację przedstawioną na spotkaniu ze świadczeniodawcami.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

(0-42) 275-48-55

(0-42) 275-48-58

Wzory druków:

OC_SOR_wzór_wniosku

OC_IP_SZP_wzór_wniosku

OC_IP_PSY_wzór_wniosku

OC_IP_STM_wzór_wniosku

OC_ZESPOL_N_wzór_wniosku