Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Nowe warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

12 czerwiec 2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 11 czerwca 2008r. na stronie internetowej Centrali NFZ opublikowane zostało Zarządzenie Nr 32/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Jednocześnie straciło moc Zarządzenie Nr 80/2006 z dnia 18 września 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne"