Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat Jednorodnych Grup Pacjentów

11 czerwiec 2008

W związku z opublikowanym Zarządzeniem Nr 32/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza przedstawicieli Świadczeniodawców mających umowę z ŁOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2008 rok w rodzaju: leczenie szpitalne, na spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat Jednorodnych Grup Pacjentów,

 które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2008 roku w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania, przy ul. Kilińskiego 98 w Łodzi.

Ze względu na dużą liczbę uczestników, spotkanie odbędzie się w dwóch grupach:

  • Na godz. 10.00 -12.00 zapraszamy przedstawicieli Świadczeniodawców z terenu powiatów: miasto Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński,
  • Na  godz.  12.30 -  14.30 zapraszamy przedstawicieli Świadczeniodawców z terenu pozostałych powiatów.

Telefon kontaktowy: (042) 275 41 10