Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie szpitalne - świadczenia związane z leczeniem udarów

05.06.2008

Zgodnie z § 14 ust.1 szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w rodzaju leczenie szpitalne, wprowadzonych Zarządzeniem Nr 80/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.09.2006r. z późniejszymi zmianami: w przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń związanych z leczeniem udarów, zobowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej sprawozdania, w formacie oraz zgodnie z wzorem określonym przez Fundusz.
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Analiz i Kontraktowania uprzejmie informuje, iż w związku z uruchomieniem modułu do rejestracji ankiet udarowych prosimy o wypełnianie przedmiotowych ankiet. Są one wymagane do rozliczenia następujących świadczeń: 5.06.00.0001183, 5.06.00.0001186, 5.06.00.0001189, 5.06.00.0001190, 5.06.00.0001191, 5.06.00.0001192, 5.06.00.0001355. 

Wprowadzanie danych do ankiet odbywa się poprzez Portal Świadczeniodawcy (okno:"Umowy na realizację świadczeń" po rozwinięciu -punkt: ankiety do wypełnienia)

Ankiety za okres od stycznia do maja 2008r. prosimy uzupełnić sukcesywnie w terminie do dnia 30 czerwca 2008r.

TABELA - ZAŁĄCZNIK

 

506000001083

UDAR MÓZGU - DIAGNOSTYKA PODSTAWOWA, LECZENIE (DO 3 DNI)

506000001086

UDAR MÓZGU - DIAGNOSTYKA ROZSZERZONA (TK/ NMR, USG DOPPLER, HOLTER EKG, ECHO SERCA, BADANIA W KIERUNKU KOAGULOPATII - MINIMUM 3 BADANIA) LECZENIE DO 3 DNI

506000001189

UDAR MÓZGU - DIAGNOSTYKA PODSTAWOWA, LECZENIE (POWYŻEJ 3 DNI)

506000001190

UDAR MÓZGU - DIAGNOSTYKA ROZSZERZONA (TK/NMR, USG DOPPLER, ECHO SERCA, HOLTER EKG, BADANIA W KIERUNKU KOAGULOPATII - MINIMUM 3 BADANIA ), LECZENIE POWYŻEJ 3 DNI

506000001191

UDAR MÓZGU - LECZENIE W ODDZIALE UDAROWYM (WG STANDARDU) DO 3 DNI

506000001192

UDAR MÓZGU - LECZENIE W ODDZIALE UDAROWYM (WG STANDARDU);LECZENIE POWYŻEJ 3 DNI

506000001355

UDAR MÓZGU (NIE OBEJMUJE TIA) NIE BĘDĄCYM PODSTAWOWYM POWODEM PRZYJĘCIA DO HOSPITALIZACJI WYMAGAJĄCY DODATKOWYCH PROCEDUR DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH