Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ważność recept

15.04.2008

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2007, informujemy, iż:

 

„Druki recept wydrukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia można wykorzystać do dnia 30 czerwca 2008 roku.”