Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Refundacja przedmiotów i środków pomocniczych w grupach kodowych zrealizowanych w 2011 roku

16 marzec 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia (w załączniku) zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.