Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: leczenie szpitalne

14 marzec 2012

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 11/2012/DSOZ z dnia 28 lutego 2012 r. oraz zarządzenia 13/2012/DGL z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  w rodzaju:

  • leczenie szpitalne
  • leczenie szpitalne (chemioterapia)

po odbiór aneksów zapraszamy od dnia 14 marca 2012 r. do siedziby ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107, I piętro, Dział Obsługi Umów.

Źródło: Dział Obsługi Umów