Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie uzdrowiskowe - elektroniczne generowanie wniosków na leczenie uzdrowiskowe

14.03.2012

ŁOW NFZ przypomina, że w Portalu Świadczeniodawcy uruchomiona została funkcjonalność pozwalająca na elektroniczne generowanie wniosków na leczenie uzdrowiskowe i ich wydrukowanie bezpośrednio z Portalu.


 
ŁOW NFZ prosi wszystkich Świadczeniodawców o elektroniczne generowanie wniosków na leczenie uzdrowiskowe. Przypominamy, że będzie to obligatoryjne od 1.06.2012 r.
Przypominamy, że administrator w danej placówce może nadać wybranym przez siebie osobom lub pracownikom uprawnienia do wystawiania wniosków na leczenie uzdrowiskowe - bez możliwości wglądu do innych funkcji w Portalu.

ŁOW NFZ dziękuje wszystkim Świadczeniodawcom, którzy korzystają już z nowej funkcjonalności Portalu i przysyłają wnioski wygenerowane elektronicznie.

Wskazówki dotyczące generowania wniosków i nadawania uprawnień znajdują się w filmie instruktażowym.

Szczegółowe informacje dotyczące kwestii informatycznych można uzyskać pod nr tel. 42 27 54 989

Szczegółowe informacje dotyczące spraw merytorycznych można uzyskać pod nr tel. 42 27 54 081 oraz 42 27 54 858

Źródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego