Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert w rodzaju: LSZ, STM oraz PSY

08.11.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Zdrowia postanowił przedłużyć termin składania oraz otwarcia ofert dla nw. postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie stomatologiczne, Leczenie Szpitalne – Programy Terapeutyczne (Lekowe) oraz Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

 • od 05-12-000220/STM/07/1/07.0000.218.02/1 do 05-12-000334/STM/07/1/07.0000.218.02/1
 • od 05-12-000144/LSZ/03/2/1 do 05-12-000219/LSZ/03/2/03.0000.061.02/1
 • od 05-12-000335/PSY/04/1/04.1700.001.02/1 do 05-12-000367/PSY/04/1/04.1740.007.02/1
 • od 05-12-000370/PSY/04/1/04.1790.007.02/1 do 05-12-000392/PSY/04/1/04.1740.007.02/1
 • od 05-12-000394/PSY/04/1/04.2701.001.02/1 do 05-12-000404/PSY/04/1/04.1744.007.02/1
 • od 05-12-000407/PSY/04/1/04.2700.020.02/1 do 05-12-000447/PSY/04/1/04.4750.021.02/1
 • od 05-12-000449/PSY/04/1/04.2712.020.02/1 do 05-12-000453/PSY/04/1/04.2730.001.02/1
 • od 05-12-000455/PSY/04/1/04.4701.001.02/1 do 05-12-000462/PSY/04/1/04.2700.020.02/1
 • od 05-12-000464/PSY/04/1/04.2706.020.02/1 do 05-12-000471/PSY/04/1/04.4740.001.02/1
 • od 05-12-000505/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 do 05-12-000507/PSY/04/1/04.4900.008.03/1
 • od 05-12-000509/PSY/04/1/04.4900.008.03/1 do 05-12-000511/PSY/04/1/04.4900.008.03/1

Nowy termin składania ofert określony został na dzień 09.11.2011 r. do godziny 16.00.

Nowy termin otwarcia ofert określony został na dzień 14.11.2011 r. godzina 09.00.