Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dot. wymaganego czasu pracy w komórkach organizacyjnych w rodzaju AOS na 2012

07 listopad 2011

W związku ze zbliżającym się kontraktowaniem świadczeń medycznych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna na 2012 rok Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że obowiązuje literalne brzmienie aktualnych przepisów prawa w zakresie wymaganego czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.