Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Warunek posiadania w RZOZ apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej (Hospitalizacja Planowa)

26.10.2011

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne na lata 2012 i następne uprzejmie informuje, że zgodnie Zarządzeniem Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., w załączniku nr 3 – Hospitalizacja Planowa, określającym Warunki Wymagane, Świadczeniodawcy winni mieć aptekę szpitalną lub dział farmacji szpitalnej w RZOZ Świadczeniodawcy, w części VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej).