Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie szpitalne w zakresach: KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 oraz E23,E24,E25,E26

26.10.2011

ŁOW NFZ informuje Świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie: KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 oraz KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26 na 2012 rok i lata następne, iż zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego winni mieć w lokalizacji blok operacyjny.

Jednocześnie zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., blok operacyjny powinien zostać wpisany do RZOZ Świadczeniodawcy w części VIII Kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej).