Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień na rok 2012 i lata następne - przepisy prawne

26.10.2011

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień na rok 2012 i lata następne uprzejmie informuje o obowiązujących Państwa przepisach prawa: