Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo Medyczne – zebranie informacyjne w związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych

26.10.2011

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu  28 października 2011 w siedzibie Oddziału Funduszu przy ul. Kopcińskiego 56 w sali konferencyjnej (pokój 218) odbędzie się spotkanie informacyjne z związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne 

  • godz. 09:00 - dla osób upoważnionych do reprezentowania oferentów
  • godz. 10:00 - dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie ofert

Przedmiotem zebrania będą następujące zagadnienia:

  • Istotne zagadnienia i zmiany w przepisach dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z ratownictwa medycznego.
  • Zasady kontraktowania
  • Uwagi dotyczące przygotowania oferty

Jednocześnie informujemy że w dniu 25.10.2011 r. na stronie internetowej Oddziału, w przeglądarce postępowań konkursowych ogłaszanych przez ŁOW NFZ, opublikowane zostały postępowania konkursowe na lata 2012-2016 w rodzaju: ratownictwo medyczne

Wykaz postępowań dla poszczególnych rejonów w załączeniu.

W celu pobrania zapytania ofertowego należy zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy i w części dotyczącej umów na realizacje świadczeń po wybraniu „pokaż więcej”, należy wybrać informator o postępowaniach na rok 2012, a następnie wyszukać właściwe postępowanie i pobrać dla tego postępowania definicję.

 

Telefon kontaktowy:

(42) 275-48-58 lub (42) 275-48-55