Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie leczenia jednego dnia

26.10.2011

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ wraz za komunikatem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie leczenia jednego dnia, zwraca szczególną uwagę Świadczeniodawców, że w projekcie Zarządzenia, nie ma wpisu o kodzie HP.1.6- Zakład udzielający świadczeń jednodniowych dot. części VI kodu resortowego (kody określające charakter jednostki organizacyjnej).