Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie Uzdrowiskowe - elektroniczne generowanie wniosków na leczenie uzdrowiskowe

18.04.2011

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 października 2010 r., ŁOW NFZ przypomina, że w Portalu dla świadczeniodawców uruchomiona została funkcjonalność pozwalająca na elektroniczne generowanie wniosków na leczenie uzdrowiskowe i ich wydrukowanie bezpośrednio z Portalu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2009r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe ( Dz. U. z 2009r., Nr 139, poz. 1135), skierowanie przesyła się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE”, umieszczonym w prawym dolnym rogu koperty pod adresem odbiorcy.

Opublikowaniem niniejszego komunikatu ŁOW NFZ prosi wszystkich Świadczeniodawców do elektronicznego sposobu generowania wniosków na leczenie uzdrowiskowe, które będzie obligatoryjnie od 01.05.2011 r.

Przypominamy, że administrator w danej placówce ma możliwość nadać wybranym przez siebie osobom/pracownikom uprawnienia do wystawiania wniosków na leczenie uzdrowiskowe- bez możliwości wglądu do innych funkcji w Portalu.

ŁOW NFZ dziękuje wszystkim Świadczeniodawcom, którzy korzystają już z nowej funkcjonalności Portalu i przysyłają wnioski wygenerowane elektronicznie.

Instrukcje dotyczące generowania wniosków i nadawania uprawnień znajdują się w pliku.

Szczegółowe informacje dotyczące spraw informatycznych można uzyskać pod nr tel. 42 27 54 989

Szczegółowe informacje dotyczące spraw merytorycznych można uzyskać pod nr tel. 42 27 54 081 oraz 042 27 54 858