Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Konkurs „ Zdrowa Gmina 2011 ” - Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy

18.04.2011

W związku z trwającym konkursem „Zdrowa Gmina 2011” oraz potrzebami świadczeniodawców realizujących  badania mammograficzne w trybie mobilnym, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia dane z objęcia populacji profilaktycznymi programami raka piersi i raka szyjki macicy w poszczególnych gminach.

 
Informacja ta jest niezbędna do planowania pobytów mammobusów w poszczególnych gminach w celu równomiernego objęcia populacji badaniami mammograficznymi.