Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie stomatologiczne – podpisywanie aneksów do umów

14.04.2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 16/2011/DSOZ z dnia 4 kwietnia  2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie stomatologiczne

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 14 kwietnia 2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy Dział Obsługi Umów