Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie i podpisywanie umów w rodzaju:Zaopatrzenie w Przedmioty Ortopedyczne i Środki Pomocnicze

16 marzec 2011

ZASADY WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA OFERTOWEGO PRODUKTÓW HANDLOWYCH (DOTYCZY ANEKSÓW I NOWYCH UMÓW)

W celu ujednolicenia zasad przy wypełnianiu załącznika ofertowego dotyczącego produktów handlowych Zespół ds. zawierania
i aneksowania umów w rodzaju: Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze prosi o zastosowanie poniższych zasad:

 1. Kod – wybierany ze słownika kodów refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 2. Nazwa – nazwa (nie edytowalna) jest przypisana do odpowiedniego kodu wybieranego ze słownika,
 3. Limit ceny – określany po wybraniu konkretnego kodu środka lub przedmiotu,
 4. Nazwa handlowa –  to wyraz, wyrażenie lub jakakolwiek inna forma językowa (np. zdanie) służąca do wyróżnienia jednego przedmiotu (np. produktu, usługi) spośród innych. Nazwa handlowa indywidualizuje dany  produkt, usługę.
  Przykład: Orteza lędźwiowo – krzyżowa wzmocniona LOMBACROSS ®,
 5. Model - to artykuł lub rodzaj usługi stanowiący najmniejszą jednostkę podziału asortymentowego. To również typ, rodzaj w ramach określonego produktu,
  Przykład: LOMBACROSS ® 0830 05,
 6. Nazwa producenta - podmiot odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwą własną.
  Przykład: THAUSNE,
 7. Wykonywany na zamówienie (wybór TAK lub NIE) - wyrób medyczny wykonany zgodnie z pisemnym przepisem lekarza lub, w przypadku wyrobu medycznego i wyposażenia wyrobu medycznego, innej osoby na podstawie posiadanych przez nią kwalifikacji zawodowych, w którym podano na odpowiedzialność lekarza lub tej osoby właściwości projektu, przeznaczony lub przeznaczone do wyłącznego stosowania u określonego pacjenta i niebędący lub niebędące wyrobem produkowanym seryjnie, wymagającym dostosowania do szczególnych wymagań lekarza lub innego profesjonalnego użytkownika. Zaznaczenie TAK – świadczeniodawca winien być zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako producent wyrobów wykonywanych lub mieć zawartą umowę z podwykonawcą spełniającym powyższe warunki.

Źródło:  Zespół ds. zawierania umów w rodzaju: Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze