Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

POZ - weryfikacja list świadczeniobiorców

25 luty 2011

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że została przeprowadzona weryfikacja centralna list świadczeniobiorców za miesiąc styczeń 2011 r., w wyniku której uległy zmianie stany populacyjne wygenerowane w trybie weryfikacji oddziałowej.


Biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia nowego stanu weryfikacji w procesie rozliczeń (dot. świadczeń lekarza, pielęgniarki, położnej POZ, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz transportu sanitarnego w POZ), ŁOW NFZ zwraca się z prośbą o dokonanie korekt za miesiąc styczeń 2011 r. Faktury korygujące należy składać w terminie do dnia 18 marca 2011 r. uwzględniając różnicę zaprezentowaną w Portalu Świadczeniodawcy w sekcji Nowości - Dane do faktury za okres 1-2011.


Informujemy ponadto, że do Państwa systemów informatycznych zostały przesłane komunikaty zwrotne wyników centralnej weryfikacji deklaracji POZ za miesiąc styczeń 2011 r. Natomiast z uwagi na sygnalizowane wcześniej przez Państwa problemy z wystawieniem faktur korygujących w przypadku odbioru skorygowanego komunikatu rozliczenia deklaracji POZ, nowe raporty populacyjne będą udostępniane na Państwa życzenie. W tym celu prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Działu POZ pod numerem telefonu: (42) 275-41-64.

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ