Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - informacja na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

24.02.2011

W związku z zakończonymi postępowaniami w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że rozpoczęcie realizacji umów w ww. zakresie następuje od dnia 1 marca 2011 r. od godz. 00.00.


Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z  2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do informowania świadczeniobiorców o zasadach i organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez umieszczenie informacji w miejscu udzielania świadczeń i w siedzibie świadczeniodawcy.
W załączeniu przekazujemy wykaz świadczeniodawców z terenu województwa łódzkiego, którzy od 1 marca 2011 r. od godz. 00.00 będą udzielać świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.