Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

SIMP – Program CHUK - wybór miejsca wykonywania świadczeń

22 luty 2011

W związku z problemami niektórych świadczeniodawców realizujących program profilaktyki chorób układu krążenia polegającymi na niemożności wyboru miejsca wykonywania świadczeń w SIMP, Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wynikają one z tego, iż w umowie na 2011 r. został zawarty inny kod zakresu, niż obowiązywał Państwa w 2010 r.

 

Aby rozwiązać tę kwestię należy „wejść” w KONFIGURACJE →  PARAMETRY → UKŁAD KRĄŻENIA → PRODUKT KONTRAKTOWY W UMOWIE W 2011 R., następnie wybrać i zapisać właściwy dla Państwa kod zakresu: 01.0010.099.11  lub  01.0010.093.11.

Dla ułatwienia ŁOW NFZ przedstawia wykaz świadczeniodawców z przynależnym kodem zakresu w 2010 i 2011r.