Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - przesyłanie list aktywnych

07 styczeń 2011

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że w związku z toczącym się procesem generowania umów z zakresu POZ na rok 2011 r., przesunięciu do dnia 19 stycznia 2011 r. ulega termin przesyłania list świadczeniobiorców oraz list uczniów do weryfikacji za miesiąc styczeń 2011 r. Jednocześnie informujemy, że poprawne przekazanie list jest możliwe po zaimportowaniu do Państwa systemów informatycznych elektronicznych wersji umów (plików umx), które po podpisaniu umów będą udostępnione w Portalu Świadczeniodawcy.

Przypominamy ponadto, iż weryfikacji za miesiąc styczeń 2011 r. podlegają listy podopiecznych aktualne na dzień 1 stycznia 2011 r., które powinny być sporządzone zgodnie z warunkami zawartej z ŁOW NFZ umowy.


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działu POZ pod numerem telefonu 42 275-41-64.