Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ostateczne rozliczenia umów zawartych na 2010 rok

11.01.2011

 

Łódzki OW NFZ zwraca się do Państwa z prośbą o jak najszybsze rozliczanie umów obowiązujących w roku ubiegłym.

Informujemy, że:

  1. ostateczne dokumenty rozliczeniowe za miesiąc grudzień 2010 r. należy złożyć do dnia 21.01.2011 r.,
  2. świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu będącego podstawą wystawienia rachunku najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego (§23 ust. 1), co oznacza że, ostateczny termin rozliczenia umów zawartych na 2010 r. mija w dniu 14.02.2011 r.

Powyższe terminy są nieprzekraczalne i wynikają z zamknięcia ksiąg rachunkowych Oddziału za 2010 r. oraz zapisów Ogólnych Warunków o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Przypominamy jednocześnie, że umowę  uznaje się za rozliczoną, jeżeli:

  1. świadczeniodawca przekaże komunikatami SWI (raporty statystyczne) wszystkie świadczenia medyczne wykonane w 2010 roku,
  2. świadczenia medyczne będą poprawnie sprawozdane (w komunikatach PSWI nie będzie błędów weryfikacji),
  3. faktury/rachunki zostaną wystawione i przekazane do Łódzkiego OW NFZ,
  4. faktury/rachunki wystawione będą do wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w poszczególnych okresach rozliczeniowych lub do wysokości wartości sprawozdanych świadczeń.

W związku z zapisami §27 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń  Opieki Zdrowotnej, ŁOW NFZ informuje, że w systemie informatycznym funkcjonuje blokada uniemożliwiająca dokonywanie rozliczeń świadczeń  medycznych po upływie 45 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Blokada zostanie założona w dniu 15.02.2011 r. i dotyczyć będzie wszystkich umów obowiązujących w 2010 roku. Wprowadzona blokada spowoduje, że Świadczeniodawca nie będzie mógł przesłać do ŁOW NFZ świadczeń, które wykonane zostały w 2010 roku oraz ich rozliczyć.