Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenie w SIMP Programu profilaktyki raka szyjki macicy i Programu raka piersi

05.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o niezwłocznym rozliczeniu badań cytologicznych (i mammograficznych) w SIMP, poprzez zatwierdzenie wyników badań w etapie podstawowym i diagnostycznym oraz wygenerowanie rachunku. W etapie podstawowym wszystkie wymazy pobrane w grudniu zostaną również rozliczone w grudniu.


W przypadku etapu diagnostycznego, jeśli materiał został pobrany w grudniu, a wyniki zatwierdzone w styczniu, wówczas rozliczenie nastąpi w ramach zawartej umowy na 2011 r.
Całkowite rozliczenie świadczeń sprawozdawanych w SIMP będzie możliwe do dnia 14 lutego. Po upływie tej daty, czyli od 15 lutego 2011 r. dostęp do SIMP zostanie zablokowany, a rozliczenie świadczeń wykonanych w 2010 r. będzie niemożliwe.

Aby świadczeniodawca mógł rozliczyć się w terminie, w przypadku konieczności zmiany wartości umowy, wniosek do  Kancelarii ŁOW NFZ należy dostarczyć nie później, niż do 24. 01. 2011 r. Należy pamiętać, że procedura aneksowania umów rozliczanych w SIMP trwa dłużej, niż w innym systemie ze względu na dodatkową konieczność eksportu umów do Centrali NFZ i tam importu do SIMP-a.

Zatem, od 15 lutego 2011 r. nie będzie możliwe rozliczenie świadczeń zrealizowanych i sprawozdawanych w SIMP w 2010 r.

W przypadkach koniecznych prosimy o kontakt : Halina Węcław tel. 42 275-49-60.