Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ustalenie numerów rachunków bankowych do umów w rodzaju POZ na 2011 rok

03.01.2011

ŁOW NFZ informuje, iż wygenerowanie aneksu do umowy na 2011 rok możliwe jest po złożeniu wniosku w sprawie rachunku bankowego.

Wniosek należy wypełnić w Portalu  Świadczeniodawcy odrębnie do każdej umowy w momencie pojawienia się sygnatury umowy obowiązującej od stycznia 2011 r.

Formularz bezwzględnie winien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania świadczeniodawcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o załączenie do wniosku prawidłowego pełnomocnictwa.

 

Oryginały wniosków należy składać:

  • w oddziale NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, w punkcie informacyjnym na parterze lub fax nr 42 275-40-34,
  • we właściwych miejscowo Delegaturach (zgodnie  z miejscem składania wniosków)

Delegatura Sieradz  fax 43 822-19-84

Delegatura Skierniewice  fax 46 834-15-89

Delegatura Piotrków Trybunalski  fax 44 647-75-02