Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiany w procedurze składania wniosków o aneks związany ze zmianą miejsc wykonywania świadczeń

30.06.2010

Informujemy, że z dniem 30.06.2010 r. zmianie ulega wzór wniosku o aneks do umowy związany z przeniesieniem miejsca udzielania świadczeń. Aktualna wersja wniosku dołączona jest do niniejszego komunikatu.
Bieżący komunikat stanowi uzupełnienie komunikatów z dnia 24.05.2010 r. oraz 23.03.2010 r.

Przypominamy, że pojedynczy wniosek może dotyczyć tylko jednej umowy. Oświadczenia świadczeniodawcy według załączonego poniżej wzoru złożone muszą być indywidualnie do każdego zakresu i miejsca wykonywania świadczeń wymienionego we wniosku.
Świadczeniodawcy którzy nie działają na podstawie Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, przy wypełnianiu wniosku powinni posłużyć się danymi o komórkach zaczerpniętymi z Portalu Potencjału. U tych świadczeniodawców jeżeli świadczenia przeniesione mają być do nowego miejsca ich wykonywania, którego nie ma jeszcze na Portalu Potencjału, prosimy wtedy o wpisanie na wniosku zamiast VII części kodu resortowego specjalności nowej komórki.
Pragniemy zwrócić uwagę na stan sprawozdanych do systemu informatycznego NFZ wykonanych świadczeń w komórkach, które według złożonego przez Państwa wniosku, kończą z danym dniem swoją działalność w jakimś zakresie świadczeń  (całość zakresu przenoszona jest do innej komórki). We wniosku wskazują Państwo datę od której świadczenia w danym zakresie przejmuje nowa komórka. Przy ocenie wniosku brane jest pod uwagę, czy w starej komórce nie wskazano świadczeń w przenoszonym zakresie dla których data ich realizacji zawiera się już we wnioskowanym czasie pracy nowego miejsca wykonywania świadczeń. Jeżeli takie sprawozdane świadczenia zostaną stwierdzone, wniosek zostaje odrzucony. Prosimy przed złożeniem wniosku  o weryfikacje stanu sprawozdanych świadczeń.
W przypadku wystąpienia nadwykonań w komórce z której przenoszony jest zakres świadczeń istnieje możliwość – na wniosek świadczeniodawcy – pokrycia zrealizowanych świadczeń poprzez przesunięcie kwoty zobowiązania ustalonej dla nowej komórki, lecz jedynie w przypadku gdy w nowej komórce nie jest w pełni wykonywany kontrakt. Pytania związane z rozliczeniem opisanych powyżej nadwykonań proszę kierować pod numer telefonu 42 275 48 86.

Wniosek o zmianę danych w umowie

Oświadczenie świadczeniodawcy