Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo Medyczne – wyjaśnienie do ogłoszenia konkursowego 05-10-000326/RTM/16/1/052010022/1

30 kwiecień 2010

W związku z opublikowanym ogłoszeniem o postępowaniu w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń przez wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 22 na obszarze Zalewu Sulejowskiego, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia:

Wojewódzki Plan Działania Systemu Ratownictwa Medycznego na lata 2009-2011 przewiduje działanie wodnego zespołu ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 22 obejmującym Zalew Sulejowski z miejscem wyczekiwania
w Bronisławowie, w dwóch okresach sezonowych:

  • od 15 czerwca 2010 r. do 15 września 2010 r.
  • od 15 czerwca 2011 r.  do 15 września 2011 r.

W opublikowanym ogłoszeniu  podano graniczne daty  początkowego i końcowego zarówno dla okresu obowiązywania umowy wieloletniej jak i I okresu rozliczeniowego w 2010 r. zawierające wskazane wyżej okresy sezonowego, faktycznego udzielania świadczeń.

Podana w ogłoszeniu wartość zamówienia w kwocie 276 675,00 PLN dotyczy finansowania świadczeń realizowanych w pierwszym z okresów rozliczeniowych przypadającym w czasie sezonu letniego: 15.06.2010-15.09.2010 r.

UWAGA:

Przy sporządzaniu oferty, w ramach opublikowanego granicznego okresu rozliczeniowego, należy podać okres faktycznego realizowania świadczeń wynikający z wojewódzkiego planu działania systemu tj od 15.06.2010 r. do 15.09.2010 r.

 

Telefony kontaktowe:

042/27-54-855

042/27-54-857