Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana załącznika finansowego

28.04.2010

Informujemy,  iż począwszy od rachunków składanych za świadczenia wykonane w m-cu kwietniu, następuje zmiana załącznika finansowego do faktur.
Obowiązującym załącznikiem finansowym będzie załącznik  z kodem paskowym generowany i drukowany z Portalu Świadczeniodawcy.
Powyższa zmiana nie dotyczy faktur za zaopatrzenie ortopedyczne oraz lecznictwo uzdrowiskowe. Natomiast POZ rozliczany metodą kapitacyjną jest rozliczany zgodnie z komunikatem z dnia 25 lutego br.
Załącznik finansowy w Portalu Świadczeniodawcy zostaje wygenerowany automatycznie w momencie przesłania poprawnego pliku REF do systemu ŁOW NFZ. Wydrukowanie zatem załącznika powinno być poprzedzone przesłaniem pliku REF.
Instrukcję wydrukowania  załącznika przedstawiamy poniżej.

Załącznik ten obowiązuje w przypadku rozliczeń dotyczących wszystkich podstaw udzielania świadczeń. Pozostałe załączniki wymagane w przypadku rachunków wystawianych na inne podstawy tj. przepisy o koordynacji, nieubezpieczeni, decyzje wójta/burmistrza nadal obowiązują.
Informacji na temat powyższych zmian udzielają pracownicy ŁOW NFZ pod nr telefonów:
042/275-49-26, 042/275-49-33
Instrukcja wydrukowania załącznika finansowego z Portalu świadczeniodawcy.