Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Terminy składania i rozliczania faktur

26.04.2010

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż w związku z brakiem możliwości złożenia rozliczenia w dniach 1-3 05.2010 r. za miesiąc kwiecień br. termin płatności za faktury złożone 4.05.2010 r. ulega skróceniu i płatności realizowane będą w dniu 14.05.2010 r.

Zmiana terminu nie dotyczy rozliczeń za okres styczeń-marzec br.

Rachunki/faktury VAT składane od dnia 5.05.2010 r. będą płatne zgodnie z „Ogólnymi Warunkami Umów”.