Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zawieranie umów na świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

04 luty 2010

Komunikat dla Świadczeniodawców (indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarskie) ubiegających się o zawarcie umowy na świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej 

Wszyscy świadczeniodawcy, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej (indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarskie), a którzy chcą ubiegać się o zawarcie umowy w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, powinni zwrócić się do ŁOW NFZ o dopisanie właściwej komórki organizacyjnej „2142 – Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa” w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy zamieszczonej w Portalu Potencjału. Podczas przygotowywania oferty jako miejsce udzielania świadczeń należy wskazać w/w komórkę. Oferty złożone na inne komórki organizacyjne nie będą rozpatrywane.