Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dotycząca zmian rachunków bankowych przez Świadczeniodawcę

17 grudzień 2009

Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi uprzejmie informuje, że od dnia 21.12.2009 r. wnioski dotyczące zmian rachunków bankowych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej można składać wyłącznie z wykorzystaniem Portalu Świadczeniodawcy.

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu numeru konta w portalu, należy złożyć wydruk z kodem paskowym podpisany przez upoważnioną osobę w:

  • ŁOW NFZ ul. Kopcińskiego 58 pokój nr 2
  • we właściwych miejscowo Delegaturach jeżeli zmiana dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej
  • pocztą

Złożenie papierowej wersji wniosku rozpoczyna procedurę w ŁOW NFZ.