Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Propozycje finansowe na rok 2010 w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

17 grudzień 2009

Uprzejmie informujemy, że w związku z ukazaniem się Zarządzenia Nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia  2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - w dniu dzisiejszym zostaną wysłane do świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju 0414 Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze  propozycje finansowe na rok 2010.

Plany rzeczowo – finansowe przygotowane w oparciu o narzędzie udostępnione w serwisie MUS wraz z oświadczeniem Świadczeniodawcy należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 do dnia 23 grudnia 2009

W sytuacji, gdy Świadczeniodawca nie akceptuje ani propozycji ŁOW NFZ ani nie przedstawia własnej propozycji planu rzeczowo – finansowego przygotowanej  w oparciu o instrukcję zamieszczoną w Serwisie MUS, w ramach zaproponowanej przez Oddział kwoty zobowiązania  -  winien w ww. terminie przedstawić stanowisko co do złożonej przez Oddział propozycji i wraz z podpisanym oświadczeniem świadczeniodawcy przesłać faksem pod numer:

Oddział w Łodzi – (042) 275 - 48 - 82

a następnie oryginały dokumentów przesłać na adres Funduszu lub dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 do dnia 29 grudnia 2009 r.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wcześniejszego  zgłoszenia się do ŁOW NFZ w celu odebrania duplikatu pisma wysłanego dnia 17 grudnia 2009 r.

Przypominamy, że osoba odbierająca duplikat musi mieć stosowne upoważnienie.