Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ankiety udarowe – październik 2009 r.

12 listopad 2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę świadczeniodawców, którzy wg stanu na dzień 12.11.2009 r. nie wypełnili wszystkich ankiet udarowych za październik 2009 r.

 

Kod świadczeniodawcy

Nazwa świadczeniodawcy

Liczba ankiet do wypełnienia za październik 2009 r.

110043

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI

33

110073

IV Szpital Miejski im. H. Jordana

7

120001

SPZOZ IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU

6

220333

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z.o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy

6

110016

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego

5

120007

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Poddębicach

5

110003

I Szpital Miejski im dr. E.Sonnenberga SPZOZ

3

110072

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza

3

120004

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wieluń

2

140043

SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU

2

140050

SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

2

110012

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

1

120006

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku

1

140039

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

1

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że brak przekazywania wszystkich lub części ankiet albo niedotrzymanie terminu stanowi niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, co może skutkować nałożeniem na świadczeniodawcę kary umownej. W związku z powyższym ŁOW NFZ zwraca się z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie braków.