Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na 2010 r. w rodzaju: ZPO

13.11.2009

Komunikat dotyczący aneksowania umów wieloletnich w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na 2010 r. na terenie woj. łódzkiego

 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie do składania dokumentów niezbędnych do aneksowania umów w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na następny okres rozliczeniowy tj. od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.  w następujących zakresach:

  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej;
  3. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu;
  4. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej.

 

do dnia 27.11.2009 r. do godz. 16.00.

Wykaz wymaganych dokumentów świadczących o ustaleniu warunków realizacji umowy oraz warunków finansowania na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.:

- oświadczenie (do pobrania w załączeniu),

 

Oświadczenie należy składać w formie pisemnej: w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58 (kancelaria)  z dopiskiem na kopercie ZPO - aneksowanie 2010.

  

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju ZPO

(042) 275 41 66; (042) 275 41 73