Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zarządzenie Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

09.11.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zostało podpisane Zarządzenie Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. 

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2010 rok.

W załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2009/DSOZ Prezesa NFZ warunkiem wymaganym do zawarcia umowy w ramach hospitalizacji jest wpis w RZOZ: dział III, rubryka 9, łóżek intensywnej opieki medycznej w następujących zakresach: chirurgia klatki piersiowej, neurochirurgia/neurochirurgia dla dzieci, kardiochirurgia/kardiochirurgia dla dzieci, neurologia/neurologia dla dzieci, onkologia/onkologia dla dzieci, onkologia i hematologia dla dzieci, ginekologia i położnictwo I, II, III poziom referencyjny, ginekologia onkologiczna, pediatria, toksykologia ( najmniej 4 łóżka ), otolaryngologia/otolaryngologia dla dzieci, transplantologia oraz hematologia.   

Wszystkich Świadczeniodawców realizujących umowy w powyższych zakresach prosimy o uzupełnienie wymaganych wpisów do Księgi Rejestrowej: dział III, rubryka 9.