Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Respektowanie uprawnień inwalidów wojennych, osób represjonowanych i kombatantów ...

09.11.2009

W związku z napływającymi informacjami o nierespektowaniu przez szpitale i przychodnie specjalistyczne przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą'', w odniesieniu inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów oraz do żołnierzy i pracowników wojska, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas pełnienia służby poza granicami państwa uprzejmie proszę świadczeniodawców o poinformowanie swoich pracowników o przysługującym tym osobom uprawnieniach. 

 

 Szczegółowe informacje przedstawiono w pliku do pobrania: