Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo medyczne – znowelizowane przepisy dotyczące zawierania umów na 2010 rok

29.10.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że  zostało podpisane  Zarządzenie nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zarządzenie określa:

  • postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego;
  • warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym rodzaju;
  • warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowania w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2010 r.

Z uwagi na to, że przytoczone przepisy są zasadniczo odmienne od dotychczas obowiązujących, prosimy zainteresowanych świadczeniodawców o wnikliwe zapoznanie się z treścią powyższego zarządzenia oraz  załączników.