Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dot. programu profilaktyki gruźlicy i POCHP

29.10.2009

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia  apeluje do świadczeniodawców realizujących program profilaktyki gruźlicy i POCHP o prawidłowe stosowanie kodów ICD 10

W przypadku profilaktycznych programów zdrowotnych należy używać kodów typowych dla badań profilaktycznych, np. Z00, Z10, Z29 itd.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców, którzy w szczególny sposób powinni zwrócić uwagę na sprawozdawane kody ICD 10.

 

Kod świadczeniodawcy

Liczba rozpoznań nieadekwatnych do programu profilaktycznego gruźlicy

110007

1

110020

35

110022

126

110031

29

110053

14

110055

30

120030

1

120173

1

140011

1

210049

1

210053

1

210259

1

210361

2

210362

1

210411

7

210412

95

210503

3

220016

36

220022

44

220279

66

230010

2

230034

4

230130

36

240049

3

240178

1

240285

10

520180

30

520300

59

520327

1

Suma końcowa

641