Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Odblokowanie ankiet udarowych

05 październik 2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że ankiety udarowe za miesiące czerwiec-sierpień 2009 r. zostaną odblokowane do dnia 31 października 2009 r.

Wszystkich świadczeniodawców prosimy o niezwłoczne uzupełnienie braków za ww. miesiące sprawozdawcze.