Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zaopatrzenie w przedmioty ortop. i środki pomocnicze

12.10.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje i przypomina, że zgodnie §14 pkt 2 Zarządzenia Nr 89/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi „Świadczeniodawca zobowiązany jest do posiadania, w każdym miejscu realizacji świadczeń, przynajmniej jednego produktu z grupy asortymentu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (określonej czterocyfrowym kodem w rozporządzeniu w sprawie limitu cen wyrobów medycznych) wymienionych w załączniku nr 1 do umowy”.

W związku z powyższym jest niedopuszczalne  sugerowanie i proponowanie pacjentom zmiany rodzaju przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego w zleceniu wystawionym przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i potwierdzonym przez ŁOW NFZ.