Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość z list oczekujących XML - sierpień 2009

30 wrzesień 2009

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 września 2009 r., dotyczącego wyników weryfikacji sprawozdań w zakresie list oczekujących za miesiąc sierpień 2009 r. publikujemy informację o korektach  dokonanych przez świadczeniodawców. 

Z 79 do 34 (na prawie 1000 podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu) zmalała liczba błędnych i/lub brakujących, kompletnych sprawozdań za ww. miesiąc sprawozdawczy, co oznacza, że 57 % świadczeniodawców wymienionych we wcześniejszej negatywnej weryfikacji usunęło nieprawidłowości w sprawozdawczości z kolejek oczekujących za ten miesiąc.

Załączona do dzisiejszego komunikatu lista pozytywna za ten sam miesiąc sprawozdawczy zawiera dane świadczeniodawców wymienionych w ww. komunikacie, którzy usunęli nieprawidłowości za miesiąc sprawozdawczy sierpień 2009.

Jednocześnie przypominamy, że od dzisiaj do 10 października br. należy przesłać sprawozdania za miesiąc sprawozdawczy wrzesień 2009 r.

Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. 275-48-90