Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Podstawowa Opieka Zdrowotna na terenie woj. łódzkiego

22 wrzesień 2009

Komunikat dla Świadczeniodawców posiadajacych w roku 2009 roczne umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ na terenie woj. łódzkiego.

 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Nraodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich Świadczeniodawców, którzy zawarli na 1 rok umowy o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnejw zakresach:

- świadczenia lekarza poz, świadczenia położnej poz, świadczenia pielęgniarki szkolnej;

- świadczenia transportu sanitarnego;

do aneksowania umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2010 i lata następne.

Tryb postępowania i wymagane dokumenty formalno-prawne do zawarcia umowy na mocy aneksu zostaną opublikowane w terminie póżniejszym.

 

Żródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ

tel. 042 275 41 67