Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących usługi w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

22.09.2009

Wydział Spraw Świadczeniodawców ŁOW NFZ przypomina, że zgodnie ze szczegółową strukturą komunikatu danych o deklaracji POZ/KAOS, sprawozdanie z list świadczeniobiorców oraz list uczniów przekazywane jest jako lista pełna, obejmująca wszystkie aktywne deklaracje z danego miesiąca rozliczane na podstawie umowy o podanym numerze.

Dane przekazane w sprawozdaniu o wyższym numerze wersji (dla określonej umowy, okresu i kategorii pozycji sprawozdawczych) zastępują wszystkie poprzednio przekazane dane. Sprawozdania z mniejszym lub takim samym numerem wersji, odebrane przez płatnika wcześniej, są odrzucane (ignorowane).

Ponadto przypominamy, że konieczne jest przesyłanie plików w podziale na kody umów. Jednak w przypadku przesłania deklaracji tylko z jednej listy np. lekarskiej
z określonym kodem umowy, a następnie przesłania w kolejnym pliku innej listy
np. położniczej z tym samym numerem umowy:

-  plik nie zostanie zaimportowany jeśli jest ta sama wersja sprawozdania

lub

-  nastąpi usunięcie poprzednio zaimportowanych deklaracji z listy lekarskiej jeśli jest wyższa wersja sprawozdania.

Dlatego należy przestrzegać każdorazowo zasady całościowego przesyłania deklaracji
w ramach kodu umowy – w przeciwnym wypadku może zaistnieć opisywana wyżej sytuacja.