Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie szpitalne – podpisywanie aneksów do umów

07.08.2009

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 35/2009/DSOZ z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

od dnia 7 sierpnia 2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.