Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podstawowa opieki zdrowotnej - podpisywanie aneksów do umów

07.08.2009

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 36/2009/DSOZ z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

podstawowa opieka zdrowotna  (01/080; 01/090)

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

  • od dnia 7 sierpnia  2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów;
  • od dnia 10 sierpnia 2009 r. we właściwych miejscowo delegaturach