Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju: lecznictwo szpitalne

05.08.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 6.8.2009 r. zostanie zdjęta blokada przesyłania danych elektronicznych.

Jednocześnie informujemy, iż do analizy nadwykonań świadczeń zdrowotnych za I półrocze br. w lecznictwie szpitalnym zostały pobrane dane według stanu na dzień 28 lipca 2009 r.