Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień 14.02.2024 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 14 luty 2024r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

  • Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
    ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH

termin składania ofert upływa 28 lutego 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.


https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Stan na dzień: 15 lutego 2024 r.

Źródło: Komisja konkursowa