Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień 12.02.2024 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 12 lutego 2024 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
LECZENIE UZALEŻNIEŃ

termin składania ofert upływa 26 lutego 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Stan na dzień: 12 lutego 2024 r.

Źródło: Komisja konkursowa